Amazonlar ve Okçuluk – Amazonlar Kimdir, Nerede Yaşadılar?

Amazonlar filmler ve efsanelerden tanıdığımız, uzun zaman önce ülkemizin belli bölgelerinde egemen olmuş kadın egemen bir toplum. Peki amazonlar nereden geldiler? Türkler gibi birer göçebe mi yoksa Anadolu’nun yerlisi mi? Gerçekten erkekleri köleleştiriyorlar mıydı?

Wonder Woman Filmi

Amazonlar (Yunan Mitolojisinin Savaşçı Kadınları)

M.Ö. 20-12. Yüzyıllar arasında yaşadığı düşünülen savaşçı bir toplumdur. Kaynaklara göre farklılık göstermekle birlikte Anadolu’da Ordu ile Samsun çevresinde yaşadıkları kabul görür. Dede korkut eserinde ise Amazonlar Alp Kızları olarak anılmış ve Azerbaycan‘da yaşadıkları iddia edilmiştir. İlk dönemlerinde soylarını devam ettirmek için aralarında erkeklerde bulunmasına rağmen ilerleyen dönemlerde erkeklerin isyan etmesinden çekinen Amazon kadınları tüm erkekleri kılıçtan geçirmiş ve geriye sadece ev işleri ile ilgilenmeleri için erkek çocuklarını bırakmışlardır. Bu dönemden sonra Anadolu uzun bir süre kadın egemenliğinde yaşamıştır.

amazonlar köyü
Amazonlar Köyü, Samsun

Efsanelerde Amazonlar hakkındaki anlatılanlara bakılırsa Anadolu’da yüzyıllarca korkulan bir ırk olma özelliklerini disiplinli eğitimleri sayesinde kazandıkları anlaşılıyor. Birçok kaynakta anlatılanlara göre Amazonlar döneminin büyük gücü olmuş ve yakın çevresindeki diğer kabilelerden vergi toplar hale gelmişlerdi.Kendi bölgeleri ise tamamen kutsal olarak anılır ve bir erkeğin izinsiz olarak bu bölgeye girmesi kesin ölümü anlamına gelirdi. Bazı kaynaklarda Amazonların kadın egemenliğini daha da abartılı tasvir etmişlerdir; bu kayaklara göre Amazon kadınlar toplum içerisinde öldürdükleri erkek sayısınca güç elde ediyor,yine aynı sayı oranınca erkek uşakları oluyordu.

Yunan efsanelerinde Truva ve İzmir’in kurulması gibi olaylarda büyük bir öneme sahip olan Amazonlar özellikler savaşçılıkları ve cesaretleri ile anılırlar.

Çift tarafı keskin balta, mızrak ve ok en çok kullandıkları silahlardır fakat özellikle okçuluk konusunda olağanüstü becerilere sahip oldukları söylenir. Efsanelere göre birlikleri atlı okçulardan ve mızraklı ve kalkanlı yayalardan oluşurdu. At üzerinde okçuluklarını geliştirmişler ve saldırılarını genelde at üzerinde ok ile taciz saldırıları üzerine kurmuşlardır.

Amazonlarda Okçuluk

Yaygın görüşe göre Amazon kelimesi Yunanca “mazos” (memesiz) kelimesinden gelir.Atları üzerinde daha iyi okçuluk yapabilmeleri ve yaylarını daha düzgün gerebilmeleri için çocukluk yıllarında tüm kadınların göğüslerinin kesilerek dağlandığı ve bu yüzden Amazon olarak anıldıkları söylenir. Efsanelere göre amazonlar Osmanlı yaylarına benzer kısa ve menzilli yaylar kullanırlardı. Çocukluk yıllarından itibaren at üzerinde çok ağır bir eğitimle yetiştirilir ve en zor durumlarda bile at üzerinden hedeflerini vurabilecekleri seviyeye gelirlerdi.

Amazonlar Gerçekten Kimdi? 

Arkeologlar Anadolu’daki mezarları incelediklerinde savaş yarası almış, zırh ve silahları ile gömülmüş birçok kadın mezarı (kurgan) buldular. Bu mezarlardan alınan bilgilere göre Yunanlar bu kişilere “İskit” diyordu. Bizim tarihimizde Sakalar olarak bilinen İskit kadınlarından oluşan bu özel topluma Yunanlar Amazon ismini vermiş olabilir.

Yani bu kadınlar, savaşan, avlanan, at süren, ok ve okla çalışan ve erkeklere eşit davranan kadınlardı. Onlar at merkezli yaşam tarzları olan göçebe insanlardı. Bulunan yayların Türk yaylarına benzemesinin sebebi ise İskit yaylarının Türk yayları ile büyük oranda aynı olmasıdır. 

Belki de Amazon savaşçılarını birer yunan figüründe hayal ederken, Amazonlar bu çizimdeki gibilerdi, kim bilir? 

Okuyun: Okçuluk Malzemelerini Tanıyın

Kaynakça

  • Apollonios. (M.Ö. 3. YY.). Argonautika.
  • Balıkçısı, H. (1954). Anadolu Efsaneleri.
  • Dede Korkut Hikayeleri. (tarih yok).
  • Metin, H. (2009). Antik Çağda Amazonlar Söylencesi ve Attika Seramikleri Üzerindeki Betimleri. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 61-72 .
  • Öztürk, Ö. (2016). Dünya Mitolojisi.
  • https://news.nationalgeographic.com/news/2014/10/141029-amazons-scythians-hunger-games-herodotus-ice-princess-tattoo-cannabis/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.